Generationslista

Släktgren: Ahlberg
     
Generation I m: Persson Gerd Marianne  
Generation II mm: Ahlberg Matilda  
Generation III mm f: Alhberg Anders (Larsson) mm m: Johansdotter Anna
Generation IV mm ff: Ahlberg Lars mm fm: Olofsdotter Ingrid
  mm mf: Larsson Johannes mm mm: Larsdotter Britta
Generation V mm ff f: Ahlberg Daniel mm ff m: Borgstedt Karin (Johansdotter)
  mm fm f: Falk Olof (Karlsson) mm fm m: Karlsdotter Ingeborg
  mm mf f: Jonasson Lars mm mf m: Andersdotter Britta
  mm mm f: Persson Lars mm mm m: Andersdotter Kerstin
Generation VI mm ff ff: Ahlberg Jonas Peter mm ff fm: Lidbom Anna Margareta (Petersdotter)
  mm ff mf: Borgstedt Johan (Eriksson) mm ff mm: Andersdotter Lena
  mm fm ff: Götberg Karl (Larsson) mm fm fm: Jonasdotter Annika
  mm fm mf: Andersson Karl mm fm mm NN Ingrid
  mm mf ff: Eriksson Jonas mm mf fm: Månsdotter Karin
  mm mf mf: Olofsson Anders mm mf mm: Eriksdotter Stina
  mm mm ff: Bengtsson Per mm mm fm: Larsdotter Karin
  mm mm mf: Svensson Anders mm mm mm: Andersdotter Anna
Generation VII mm ff ff f: Ahlberg Peter mm ff ff m: Persdotter Brita
  mm ff fm f: Lidbom Peter mm ff fm m: Berg Maria
  mm ff mf f: Eriksson Jan mm ff mf m: Uppgifter saknas
  mm ff mm f: Uppgifter saknas mm ff mm m: Uppgifter saknas
  mm fm ff f: Västman Lars mm fm ff m: Svensdotter Karin
  mm fm fm f: Uppgifter saknas mm fm fm m: Uppgifter saknas
  mm fm mf f: Uppgifter saknas mm fm mf m: Uppgifter saknas
  mf fm mm f: Uppgifter saknas mm fm mm m: Uppgifter saknas
  mm mf ff f: Jonsson Erik mm mf ff m: Olofsdotter Ingeborg
  mm mf fm f: Andersson Måns mm mf fm m: Andersdotter Elin
  mm mf mf f: Andersson Olof mm mf mf m: Andersdotter Ingrid
  mm mf mm f: Hallgren Erik mm mf mm m: Olofsdotter Annika
  mm mm ff f: Uppgifter saknas mm mm ff m: Uppgifter saknas
  mm mm fm f: Uppgifter saknas mm mm fm m: Uppgifter saknas
  mm mm mf f: Uppgifter saknas mm mm mf m: Uppgifter saknas
  mm mm mm f: Uppgifter saknas mm mm mm m: Uppgifter saknas