Generationslista

Släktgren: Söderlund
     
Generation I f: Abelson Inge Bernt Gunnar  
Generation II fm: Söderlund Gerda Maria  
Generation III fm f:Söderlund Anders Johan fm m: Larsdotter Johanna
Generation IV fm ff: Andersson Johannes fm fm: Johansdotter Stina Cajsa
  fm mf: Johansson Lars fm mm: Larsdotter Maja
Generation V fm ff f: Eriksson Andreas fm ff m: Göransdotter Anna
  fm fm f: Duktig Johannes (Andersson) fm fm m: Jonsdotter Ingeborg
  fm mf f: Andersson Johannes fm mf m: Persdotter Annika Anna
  fm mm f: Andersson Lars   fm mm m: Larsdotter Maria
Generation VI fm ff ff: Persson Erik fm ff fm: Jonsdotter Ingrid
  fm ff mf: Larsson Göran fm ff mm: Larsdotter Maria
  fm fm ff: Andersson Anders fm fm fm: Larsdotter Stina
  fm fm mf: Jansson Jonas fm fm mm: Jonsdotter Karin
  fm mf ff: Jansson Anders fm mf fm: Andersdotter Maria
  fm mf mf: Andersson Per fm mf mm:Gunnarsdotter Ingrid
  fm mm ff: Jonsson Anders fm mm fm: Larsdotter Maria
  fm mm mf: Larsson Lars fm mm mm: Andersdotter Katarina
Generation VII fm ff ff f: Ingen uppgift fm ff ff m: Ingen uppgift
  fm ff fm f: Jonsson Johan fm ff fm m: Karlsdotter Maria
  fm ff mf f: Larsson Lars fm ff mf m: Larsdotter Maria
  fm ff mm f: Ingen uppgift fm ff mm m: Ingen uppgift
  fm fm ff f: Ingen uppgift fm fm ff m: Ingen uppgift
  fm fm fm f: Ingen uppgift fm fm fm m: Ingen uppgift
  fm fm mf f: Jonsson Jan fm fm mf m: Larsdotter Maria
  fm fm mm f: Andersson Jon fm fm mm m: Bengtsdotter Britta
  fm mf ff f: Ingen uppgift fm mf ff m: Ingen uppgift
  fm mf fm f: Persson Anders fm mf fm m: Larsdotter Ingeborg
  fm mf mf f: Bengtsson Anders fm mf mf m: Andersdotter Annika
  fm mf mm f: Larsson Gunnar fm mf mm m: Gunnarsdotter Karin
  fm mm ff f: Månsson Jon fm mm ff m: Svensdotter Karin
  fm mm fm f: Andersson Lars fm mm fm m: Andersdotter Anna
  fm mm mf f: Larsson Lars fm mm mf m: Larsdotter Maria
  fm mm mm f: Gislesson Anders fm mm mm m: Persdotter Ingeborg