Släktsidorna utgår från min generation II.


Jag själv, mina föräldrars och nu levande personers uppgifter är inte utförligt medtagna.
Detta pga Personupplysningslagen (PUL).

Jag har inte heller tagit med exakta källhänvisningar då syftet med sidorna endast är att ge en bild av hur mitt släktträd ser ut.

Är det något som har intresse att veta mer om någon person, vilka källor uppgifterna kommer från mm, så kontakta mig eller Monica på nedanstående mailadresser.

Väl mött och hoppas du ska tycka sidorna intressanta.

Med vänlig hälsning

 

 

 

 

 

 

 

All forskning utförd av Monica Eliasson.
Kodning och administration Nils-Erik Abelson
© 2013 Nils-Erik Abelson